زندگینامه شهيد حسن اجاره دار

زندگی نامه شهید حسن اجاره دار(حسنی)

شهید اجاره دار در سال 1329 در تهران بدنیا آمد و در خانواده ای مذهبی رشد کرد و پیروی از روحانیت مبارز را دنبال می نمود و همواره کینه عمیقی نسبت به رژیم مخصوص پهلوی داشت پس از اخذ دیپلم و دوران سربازی درسال 53 وارد دانشگاه شد و در سال 54 به استخدام وزارت اقتصاد و دارایی تحت عنوان ممیز مالیاتی در آمد و پس از سه ماه به دلیل ضرورتهای اجتماعی و سیاسی استعفا کرد. فعالیتش بیشتر به شکل سیاسی ـ ایدئولوژی بود و در سال 55 در اثر اشتباه ساواک دستگیر و در سال 57 بدلیل اوج گیری انقلاب با چند تن از برادران و روحانیت مبارز تهران از قبیل برادرمان بهشتی و مفتح شروع به فعالیت نمود. از جمله فعالیتهای ایشان گسترش و تجهیز کتابخانه قبا و مسجد قبا و کتابخانه و مساحد جنوب شهر و فعالیت های سیاسی ئ ایدئولوژی در سطح دانشجویی می توان اشاره کرد. در اسفند 57 بنابر تکلیف از طرف دکتر بهشتی به عضویت حزب جمهوری اسلامی در آمد و در بخش تشکیلات و هماهنگی کارخانجات را داشته و تا لحظه شهادت در بخش دانش آموزی و هماهنگی استان تهران مشغول به فعالیت بود و سرانجام در فاجعه 7 تیر 60 به شهادت رسید.

فایل صوتی شهيد حسن اجاره دار

 

کتاب شهيد حسن اجاره دار

 

دست نوشته شهيد حسن اجاره دار

 

ویدیو شهيد حسن اجاره دار