زندگینامه شهيد جواد سرحدی

زندگی نامه شهید جواد سرحدی

شهید سرحدی در سال 1317 در سنقر کرمانشاه در یک خانواده متوسط و مذهبی بدنیا آمد بدلیل نبود امکانات به تهران می آید و یک وقفه چند ساله در تحصیل او می افتد و چون به دانشگاه راه پیدا نمی کند. در بازار مشغول کار می شود ولی از کمک رساندن به مردم مستضعف دست بر نمی دارد با شرکت در تاسیس مراکز خیریه و مراکز امداد به بازی ستمدیده گان و مظلومان و یتیمان می شتابد. مهمترین عمل شهید سرحدی در بازار انسجام نیروها و عناصر مبارز مذهبی بود که به صورت پراکنده فعالیت می شود. و ا شکل دادن و سازمان دادن به این عناصر و تشکیلاتی کردن و مبارزه در سنگر بازار از هرز رفتن نیروهای مسلمان جلوگیری می کرد. بدلیل اینکه سازمان امنیت از کار او جلوگیری می کرد مجبور به ترک ایران شد و به هرستون آمریکا رفت و در رشته اقتصاد از دانشگاه هرستون موفق به اخذ مدرک لیسانس شد با پیروزی انقلاب مسئول بخش کنسولگری ایران در هرستون شد و در تمام افعال خدای خویش را فراموش نکرده و در سال 58 به ایران مراجعت و در کابینه شهید بزرگوار رجایی به سمت مدیرعامل سازمان شهر و روستا برگزیده شد او یا 17 الی 19 ساعت کار شبانه حافظ انقلاب و برای به ثمر نشستن آن از جان مایه گذاشت یا در مظلومان و یتیمان و ستمدیدگان بود و سرانجام بدست منافقان کوردل شربت شهادت را به همراه 72 یار باوفای حسین زمان نوشید.

فایل صوتی شهيد جواد سرحدی

 

کتاب شهيد جواد سرحدی

 

دست نوشته شهيد جواد سرحدی

 

ویدیو شهيد جواد سرحدی