زندگینامه شهيد مهندس توحيد رزمجوبين

زندگی نامه شهید مهندس توحید رزمجوئین

توحید در سال 1330 در یک خانواده کم درآمد بدنیا آمد و به دبستان رفت بعلت فقر مالی ترک تحصیل و سپس توسط یکی از آشنایان که پی به هوش سرشار وی برده بود به مدرسه مروی هدایت شد. در انجا فعالیت مذهبی سیاسی خود راآغاز کرد و سال 45 بود که با برادر هادی غفاری آشنا شد و در مسجد الهادی شروع به فعالیت زیرزمینی نمود همچنین با دیگر برادران آقای صلواتی و آقای مالک که سرپرست بسیج مستضعفین بودند که توحید با آنها نیز همکاری می کرد. دیپلم را با مشقت و سختی با معدل 15 پشت سر نهاد و وارد انستیتو تکنولوژی تهران شد . فوق دیپلم را در سال 54 گرفت و وارد دانشکده تکنیکوم تهران شد و در سال 56 لیسانس خود را در رشته صنایع مکانیک گرفت و در دوره سربازی زمانی که امام دستور دادند از پادگانها فرار کنید توحید نیز فرار کرد و از چهل دختر به تهران آمد و در سال 58 خدمت را تمام کرد و توسط دکتر میرسلیم به عضویت حزب جمهوری درآمد و در واحد کارگری حزب مشغول به خدمت شد و همیشه با افکار انحرافی و غیر اسلام مبارزه می کرد طوری که کمونیست ها بارها بارها بر روی او اسلحه کشیده بودند. در سال 58 بنا به درخواست کارگران شرکت ساراول بعنوان مدیر داخلی دعوت شد و با کوشش فراوان شرکت فوق را از دست سرمایه داران بیرون آورد و ملی شد و در سال 59 از طرف سازمان صنایع ملی با سمت عضو هیئت مدیره و گروه صنعتی در آمد و هنوز طولی نکشیده بود که به همراه دیگر به گروگان گرفته شد با تلاش سپاه پاسداران آزاد شدند. شهید توحید مهربان و صمیمی بود خانمی که به منزل آده بود با چشم گریان می گفت : من اول بی حجاب بودم ولی به وسیله توحید با حجاب شدم. یکی از دوستان او می گفت : اگر توحید چند ماه دیگر زنده می ماند گروه صنعتی ملی کلاً حزب اللهی می شد ولی گروهکها خوب شناسایی کرده بودند و بهترین فرزندان و نیکان را از ما در فاجعه هفت تیر گرفتند.

فایل صوتی شهيد مهندس توحيد رزمجوبين

 

کتاب شهيد مهندس توحيد رزمجوبين

 

دست نوشته شهيد مهندس توحيد رزمجوبين

 

ویدیو شهيد مهندس توحيد رزمجوبين