کتابخانه ، پژوهشکده و مرکز اسناد :

کتابخانه یادمان شهدای هفتم تیر ، محلی مناسب برای مطالعه علاقمندان و پژوهشکده یادمان مکانی مناسب برای مراجعه اصحاب پژوهش و تحقیق است .این کتابخانه واقع در شمال پروژه و دارای سه سالن مجزا برای خواهران برادران و مخزن کتاب می باشد که با تعبیه یک دستگاه آسانسور کتب از مخزن کتاب به کتابخانه انتقال داده می شود. از دیگر بخش های کتابخانه می توان به مرکز اسناد اشاره کرد که بنا بود محل جمع آوری و طبقه بندی مدارک ودست نوشته های شهدای هفتم تیر و ... باشد که متاسفانه بعد از فوت حاج احمد قدیریان این کار نیمه تمام ماند.
بنیاد فرهنگی هفتم تیر با رایزنی های فروان و پیگیری های بی وقفه توانست حدود 500جلد کتاب برای کتابخانه یادمان شهدای هفتم تیر از نهاد کتابخانه های کل کشور دریافت کند و کتابخانه با طبقه بندی کتب توانست از لحاظ علمی ، انقلابی در بهترین سطح قرار بگیرد تا جوانان متدین و انقلابی بتوانند از این ظریفیت عظیم که به برکت خون شهدای هفتم تیر به دست آمده است استفاده کنند .
بعد از فوت سردار جانباز حاج احمد قدیریان خانواده محترمشان کتب کتابخانه شخصی ایشان را که از لحاظ علمی ، معنوی ، انقلابی ارزش بسیاری داشتند برای استفاده تحویل یادمان دادند.
ان شاءالله از این مخزن علمی بزرگ بهترین استفاده صورت پذیرد.