شهید مهندس هادی امینی


شهید مهندس هادی امینی

زندگینامه

شهید هادی امینی در فروردین 1332 در خانواده ای مذهبی و متوسط در تهران متولد شد بعد از اتمام تحصیلات متوسطه و اخذ دیپلم و فوق دیپلم در کنکور مهندسی تکنیکوم تهران در رشته مکانیک ادامه تحصیل داد. و در رشته تاسیسات تخصص گرفت.

همیشه آماده شهادت بود و در سال 57 صبح روز تاسوعا پس از نوشتن وصیتنامه بدنبال خبرنگاران خارجی رفت تا نتوانند خبرهای دروغ را رایج کنند. قبل از همه فرار شاه و آمدن امام بع ایران به ذهنش رسید. حکومت اسلامی و قوانین اسلامی در ایران جاری خواهد شد. بعد از 22 بهمن 57 به دفتر حزب جمهوری رفته و ثبت نام کرد و همه را دعوت به همکاری در این حزب الهی نمود. در حزب جمهوری کار می کرد و حقوق مختصر خویش را به حساب 100 واریز کرد او یکبار تصمیم می گیرد به جبهه برود موفق نشد و در روز درگیری مجاهدین با مردم در میدان فردوسی بر روی او اسلححه کشیدند ولی قسمت او شهادت با بهشتی بود .گفته ها و سخنرانیهای امام را به دقت گوش می داد و تجزیه تحلیل می کرد ولی چون به دکتر بهشتی عشق می ورزید. همراه این یار حسن و در جائیکه برایش مقدس بود در حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه 60 به شهادت رسید.