مرامنامه


مرامنامه

مرام‌نامه حزب جمهوری اسلامی

مرام‌نامه حزب جمهوری اسلامی، به عنوان سندی راهبردی و اصولی، بیانگر اهداف، ارزش‌ها و اصولی است که این حزب بر مبنای آن‌ها شکل گرفته و فعالیت می‌کند. این مرام‌نامه، راهنمایی برای اعضا و هواداران حزب در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و ساختن جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، استقلال و ارزش‌های اسلامی است.

اصول و ارزش‌ها

ایمان به خداوند متعال و اصول دین اسلام:

حزب جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خداوند متعال و اصول دین مبین اسلام بنا شده است. تمامی فعالیت‌ها و تصمیمات حزب بر مبنای آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های دینی انجام می‌شود.

 

ولایت فقیه:

اعتقاد به اصل ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، از اصول بنیادین حزب جمهوری اسلامی است.

 

عدالت اجتماعی:

تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی از اهداف اصلی حزب جمهوری اسلامی است. این حزب معتقد است که عدالت اجتماعی باید در تمامی ابعاد زندگی مردم تحقق یابد.

 

استقلال و خودکفایی:

حزب جمهوری اسلامی بر اهمیت استقلال سیاسی و اقتصادی کشور تأکید دارد و تلاش می‌کند تا کشور را از وابستگی به قدرت‌های خارجی رها سازد. خودکفایی در تولید و اقتصاد مقاومتی از اصول مهم حزب است.

 

ترویج ارزش‌های اسلامی:

حزب جمهوری اسلامی متعهد به ترویج و گسترش ارزش‌ها و اصول اسلامی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی کشور است. این حزب تلاش می‌کند تا فرهنگ اسلامی را در جامعه نهادینه کند.