زندگینامه شهيد جهانبخش حمزه نژاد ارشاد

زندگی نامه شهید عباس جهانبخش حمزه ارشاد

معاون دفتر آموزش و سازمان بهزیستی

شهید عباس ارشاد در سال 1323 در تهران متولد شد و سراسر عمر پریارش را بعنوان یک مصلح و یک مددکار در خدمت به مستضعفین و محرومین سپری ساخت. وی بعد از 17 شهریور خونین به همراه چند تن از همفکرانش انجمنن اسلامی مددکاران را بوجود آورد که در رسیدگی به خانواده های شهداء، محرومین، معلولین و افشاگری در رسیدگی به جنایات دوران طاغوت فعالیت مخفی و مستمری داشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در اواخر عمر دولت موقت به انتخاب دانشجویان و کارکنان متعهد به سمت ریاست دانشکده خدمات اجتماعی منصوب شد و به لحاظ احاطه بسیارش در برنامه ریزی های آموزشی و تبیین مسائل روز بدعوت سازمان بهزیستی کشور به عنوان معاون دفتر آموزش این سازمان عهده دار مسئولیت شد، ولی این فعالیتها مانع از حضور مستقیم او در جبهه های نبرد صدامیان کافر نبود و از نخستین روزهای آغار جنگ تحمیلی به عنوان سرپرست ستاد تداوم امداد به کرمانشانشاهان رفت و تا آخرین روزهای عمر سراسر خدمت و ایثارش در این جبهه نیز در خدمت توده های مستضعف بود و همیشه یک شعار داشت و آن اینکه «جانم فدای یک لحظه از عمر امام»

فایل صوتی شهيد جهانبخش حمزه نژاد ارشاد

 

کتاب شهيد جهانبخش حمزه نژاد ارشاد

 

دست نوشته شهيد جهانبخش حمزه نژاد ارشاد

 

ویدیو شهيد جهانبخش حمزه نژاد ارشاد