زندگینامه شهيدحجت الاسلام حسين سعادتی

زندگی نامه شهید حسین سعادتی

در سال 1335 در نیشابور به دنیا امد. در یک خانواده روحانی جسم و روحش را جلا داد. و برای کسب علوم حوزوی ابتدا به مشهد و سپس به قم عزیمت کرد هنوز در مشهد بود که با روحانیون جوان و مبارز همراز شد و در اعتراض به تعطیل کردن حوزه درسی حضرت آقای خامنه ای دستگیر شد.

در روزهای پیروزی، با ژیم نبرد جانانه ای کرد و از اعضای کمیته استقبال حضرت امام بود. در تابستان 58 به حزب جمهوری پیوست و برای مدتی به مازندران رفت و در بهمن 59 به همراه هیئتی از ایران به کشورهای فیلیپین و مالزی سفر کرد و در بازگشت اندوخته ای از تجارب این سفر را به همراه آورد.

فایل صوتی شهيدحجت الاسلام حسين سعادتی

 

کتاب شهيدحجت الاسلام حسين سعادتی

 

دست نوشته شهيدحجت الاسلام حسين سعادتی

 

ویدیو شهيدحجت الاسلام حسين سعادتی