زندگینامه شهيد محمد خوش زبان

زندگی نامه شهید محمد خوش زبان

شهید خوش زبان در سال 1341 در خانواده مذهبی متولد شد. با ورود به دبیرستان برای جایگزینی تشیع علوی آن در تمام شئون زندگی ندای امام را عاشقانه لبیک گفت، از شب تا صبح برای جلسات و برای سخنرانیها میرفت که بدست ماموران ساواک مورد شکنجه قرار گرفت به طوری که موهای سرش از ریشه کنده بودند، گوشش نمی شنید و استخوان پایش صدمه دیده بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حزب جمهوری ثبت نام کرد مدتی در حزب خدمت می کرد که سرپرست منطقه شد و بعد هم از طرف دفتر مرکزی حزب دعوت شد و سه ماه هم سرپرست تبلیغات استان تهران بود. و سرگروه انتظامات نماز جمعه و سرگروه انتظامات راه پیمایی ها بود. عمیقاً مطالعه می کرد و در زمان اخذ دیپلم بین 9 نفر بهترین شاگردان مدرسه یکی هم او بود. اخلاق نیکو داشت، قانع و مظلوم بود و به همراه 72 یار مظلومش نیز مظلومانه به شهادت رسید.

فایل صوتی شهيد محمد خوش زبان

 

کتاب شهيد محمد خوش زبان

 

دست نوشته شهيد محمد خوش زبان

 

ویدیو شهيد محمد خوش زبان