زندگینامه شهيد علی درخشان

زندگی نامه شهید علی درخشان

شهید درخشان در سال 1319 در خانواده ای متوسط در تهران بدنیا آمد. پس از پایان تحصیلات متوسطه در مبارزات ضد رژیم با برادران عسگر اولادی و شفیق به همکاری پرداخت و پس از تاسیس نهضت آزادی در کنار آیت الله طالقانی و دکتر شیبانی و آقای رجایی فعالیت می کرد. از سال 50 فعالیت با شهید مظلوم بهشی و حجت الاسلام مهدوی کنی تا سرنگونی رژیم ادامه داد. و با اکثر موسسات خیریه و صندوق قرض الحسنه همکاری نزدیک داشت و پس از تاسیس حزب جمهوری اسلامی بعنوان مسئول امور مالی حزب انجام وظیفه می نمود در طول این سالها درخشان تنها به مبارزه در بعد سیاسی اکتفا نمی کرد بلکه در زمینه خدمات اجتماعی و سازمانهای خیریه شرکت می کرد.

زمانیکه هیئت موتلفه دور هم جمع شد اولین کسی را که به میان خود طلبیدند شهید درخشان بود و در کنار شهید اسلامی و شهید عراقی و سایر دوستان قرار داشت این جمعیت فعال، موثرین گروه در اداره مبارزات دو ساله قبل از پیروزی تحت مدیریت اساتیدی چون : شهید مطهری، شهید بهشتی بشمار می رفت که درخشان نیز جزء هسته مرکزی آن به حساب می آمد.

اساتید، شهیدمطهری و شهید بهشتی و مرحوم طالقانی بنحو عجیبی به او علاقه داشتند و همیشه تا نام درخشان بمیان می آمد همه از او تعریف می کردندکه براستی تعریف کردنی بود.

شهید درخشان در طول زندگی خویش همیشه مبارزه را مقدم به کسب میدانست در حقیقت کسب پوششی برای اینگونه افراد است تا در سایه آن بتوانند به مبارزه بپردازند و ایشان 25 سال مبارزه با رژیم سفاک پهلوی را داشت با ثبت نام در حزب جمهوری به کلی کسبو کار را رها کرد و تمام وقت بدون آنکه وجهی دریافت کند در دفتر حزب مشغول خدمت بود با توجه به اینکه بطور دائم در اطاق دکتر بهشتی بود بهترین رابط خصوصی بچه ها با شهید بزرگوار بهشتی بود و در حقیقت دستیاری صدیق برای او به شمار می رفت و سرانجام در کنار 72 تن یار صدیق امام شهد شیرین شهادت را نوشید.

فایل صوتی شهيد علی درخشان

 

کتاب شهيد علی درخشان

 

دست نوشته شهيد علی درخشان

 

ویدیو شهيد علی درخشان