زندگینامه شهيد دكتر هاشم جعفری معيری

زندگی نامه شهید دکتر هاشم جعفری معیری

در مهر ماه سال 1309 در تبریز دیده به جهان گشود. در سال 1338 از دانشگاه تبریز دکتذای پزشکی گرفت. و در سال 1350 از دانشگاه تهران تخصص جراحی عمومی دریافت نمود و بعنوان پزشک عمومی در کردستان مشغول خدمت گردید.
در پست های زیر و شهرهای مذکور مشغول فعالیت بود:

پزشک عمومی بهداری خلخال

رئیس بهداری آدر شهر

پزشک بهداری

رئیس بهداری میانه

در سال 58 به سمت مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداری استان تهران منصوب شد و در سازمانهای تامین اجتماعی رئیس هیئت مدیره مدیر عامل سازمان بود.

او با پاکی زندگی کرد و در تمام طول حیات پر از شش از هیچ ایثاری در جهت پیشبرد اهداف اسلام کوتاهی نکرد.

فایل صوتی شهيد دكتر هاشم جعفری معيری

 

کتاب شهيد دكتر هاشم جعفری معيری

 

دست نوشته شهيد دكتر هاشم جعفری معيری

 

ویدیو شهيد دكتر هاشم جعفری معيری