ششمین سالگرد ارتحال مرد روزهای سخت، سردار حاج احمد قدیریان

 مراسم بزرگداشت شهدای گرانقدر هفتم تیر در تهران به مدت دو روز