مسجد :

مسجد یادمان شهدای هفتیم تیر ، میعاد گاه بیدار دلان و خداباوران و محل حضور نوجوانان و جوانان برای آشنایی با معارف دینی است .مسجد یادمان در شمال غرب پروژه قرار دارد که از به یک گنبد و دو مناره به ارتفاع 8 متر ، محراب ، سالن مسجد ، وضوخانه ، و ...طراحی و ساخته شده است .

از دیگر ویژگی های این مکان متبرک می توان به اسامی 72 شهید هفتم تیر که در قسمت زیر گنبد نوشته است اشاره کرد .

برای تکمیل مسجد از برجسته ترین معرق کاران و مقرنس کاران استفاده که اثر فاخری به یادگار مانده است.