سالن همایش :

سالن همایش یادمان شهدای هفتم تیر با هدف برگزاری همایش های فرهنگی ، مذهبی ، انقلابی و ... احداث شده است .این سالن در ضلع جنوب غربی پروژه قرار دارد و متشکا از محوطه سالن ، اطاق مهمان ، قسمت اداری ، اطاق فرمان و محل پذیرایی می باشد.