قتلگاه یادمان شهدای هفتم تیر

قتلگاه یادمان دقیقاً در محل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بنا شده است . ساخت این بنا توسط هنرمندان برجسته کشور معرق و مقرنس کاری شده است . همچنین قبر نمادین در وسط بنا مزین به نام 72 شهید فاجعه هفتم تیر ( شهدای حزب جمهوری اسلامی -– شهدای دولت شهدای مجلس )کار گذاشته شده است.
از دیگر کارهای بنیاد فرهنگی هفتم تیر می توان به بازسازی صحنه بعد از انفجار اشاره کرد که فضای معنوی خاصی را به قتلگاه یادمان شهدای هفتم تیر القاء می کرد و یاد آور مظلومیت شهید بهشتی و 72تن از یارانش بیش از پیش نمایان می شد و این کار ارزشمند مورد تحسین خانواده محترم شهدا و مسئولین قرار گرفت .